Umów prezentację →

Ustawienia ogólne programu

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy ustawić opcje globalne dla programu. Należy zalogować się jako Admin i wybrać zakładkę Administrator -> Ustawienia ogólne programu -> Opcje Programu. Ukaże się nam szereg zakładek: 

1. DOKUMENTY

a) Lista wyrobów przy wystawianiu dokumentów – wybieramy czy przy wystawianiu dowodów oraz faktur ma się pokazywać cała lista asortymentowa czy tylko wyroby posiadające cene dla danego kontrahenta

b) Włącz dynamiczne blokowanie okresu – po włączeniu tej funkcji i wpisaniu ilości dni program będzie blokował możliwość edycjii dokumentów które są starsze niż wybrana ilość dni (np 7 dni wstecz), dla użytkowników którzy w swoich uprawnieniach nają zaznaczone “Włącz zakaz modyfikacji (blokada okresu)”. Użytkownicy będą mogli podejrzeć dany dokument ale nie będą mogli zapisać zmian.

c) Wprowadzanie ilości wyrobów poprzedzone klawiszem ENTER – należy zaznaczyć jeśli w nazwach wyrobów występują cyfry.

d) Podczas kopiowania dokumentów zerowanie ilości – użytkownicy mogą skopiować zamówienie z dowolnego dnia w historii ale będzie ono bez ilości (wymuszamy wpisanie zamówienia ręcznie)

e) Wyszukuj wyroby po nazwie skróconej – wyszukiwanie wyrobów po skrótach (w przypadku migracji z starszych programów DOS-owych użytkownicy przyzwyczajeni są do skrótów lub kodów asortymentowych). Przy włączonej opcji “Wprowadzanie ilości wyrobów poprzedzone klawiszem ENTER” i wyłączonym wyszukiwaniu kontekstowym można wprowadzać zamówienia i dowody na zasadzie podobnej jak wystawianie paragonu na kasie fiskalnej.

f) Dostęp do wpisu transportu przy wystawianiu zamówień – jeśli ta opcja jest włączona, jest możliwe wybranie kierowcy oraz trasy na zamóieniu, jeżeli nie – należy najpier zapisać zamówienia do dowodów dostaw.

g) Porządek zapisu zamówień i wydruku dDD – wybieramy według jakiej kolejności zamówienia mają się zapisać do dowodów dostaw, oraz według jakiej kolejności mają się drukować. Dostępne opcje: trasami, kierowcami, kolejnościa wprowadzania, kolejnością odbiorców. Kolejność odbiorców można dowolnie zmieniać w ustawieniach ogólnych programu aby uzyskać np. kolejność w jakiej magazynierzy potrzebują mieć ułożone dokumenty.

h) wzorce zamówień stosuj do DD oraz Faktur bezpośrednich – opreśla położenie przycisku “Kopia Grupowa” który pozwala za zapis zamówień z wcześniej zrobionego szablonu. Jeśli nie jest zaznaczona to “Kopia grupowa” jest dostępna przy wystawianiu zamówień do dowodów dostaw i zamówień do faktur bezpośrednich a jeśli zaznaczona to jest dostępna przy wystawianiu dowodów dostaw i faktur bezpośrednich.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wpisz swój adres e-mail, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie Twoje pytania


Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00

info@infopiek.pl +48 22 652 60 10

Viking 2 sp. z o.o.
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa

Biuro:
ul. Okrzei 2/U2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

HOT NEWS
Pracujemy nad nową wersją systemu. Wkrótce więcej szczegółów.