Umów prezentację →

Polityka Prywatności Viking 2 sp. z o.o. sp. k. jako Usługodawcy z dnia 11 września 2020 r.

1. Informacje ogólne

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.
 • Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora
 • Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. Viking 2 sp. z o.o. sp. k. posiadająca adres: ul. Gizów 6 lok. 326, 01-249 Warszawa, NIP: 5272950474, Telefon: 22 652 60 10, email: info@infopiek.pl
 • Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 • Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę w formularzu kontaktowym na przetwarzanie danych osobych w celach marketingowych opisanych w punkcie 6.
 • Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 • Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 • Wyrażenie zgody na przetwrzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest wymagane. Brak zgody uniemożliwia obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
 • Wyrażenie zgody o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketing bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest opcjonalne. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 • Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:

dane Użytkownika:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu kontaktowego,

– adres e-mail do kontaktu,

– adresy IP,

– numer NIP

 • Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika

(takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

 • W celach analitycznych Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie.Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies – szczegóły w Polityce Cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 • Więcej o plikach cookies: Polityka cookies poniżej.

4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 • Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: info@infopiek.pl
 • Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 • Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

6. Obowiązki Administratora

 • Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Polityka Cookies

 • Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (poprzez przeglądarkę internetową) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Viking 2 sp. z o.o. sp. k. posiadająca adres: ul. Gizów 6 lok. 326, 01-249 Warszawa, NIP: 5272950474, Telefon: 22 652 60 10, email: info@infopiek.pl, oraz Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Cookies używane są do celu:
 • udostępniania wszystkich funkcji strony internetowej,
 • do celów analitycznych, statystycznych i marketingowych,
 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Przeglądarki internetowe udostępniają bazę wiedzy na temat plików cookies oraz instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami. Szczegółowe informacje dotyczące Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge lub Safari dostępne są na stronach autorów. Serwis można również przeglądać bez zapisywania informacji w plikach cookies przy użyciu specjalnych trybów dostępnych w przeglądarkach internetowych (tryb incognito, okno prywatne, itp.). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 • W celu zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne), Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
 • W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: info@infopiek.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

Wpisz swój adres e-mail, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie Twoje pytania


Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00

info@infopiek.pl +48 22 652 60 10

Viking 2 sp. z o.o.
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa

Biuro:
ul. Okrzei 2/U2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

HOT NEWS
Pracujemy nad nową wersją systemu. Wkrótce więcej szczegółów.