Umów prezentację →

Unikalny system zarządzania

Oprogramowanie do zarządzania zamówieniami
InfoPiek Produkcja

InfoPiek Produkcja to unikalny system do zarządzania zamówieniami i gospodarką magazynową, który umożliwia zarządzanie zapasami surowców.

Nieocenione narzędzie informatyczne

Oprogramowanie InfoPiek Sprzedaż i InfoPiek Produkcja stanowią doskonałą podstawę do zarzadzania firmą, kompatybilną z innymi naszymi aplikacjami i systemami. InfoPiek Produkcja to unikalne oprogramowanie do zarządzania zamówieniami i gospodarką magazynową, który umożliwia zarządzanie zapasami surowców. Ten program dla piekarni i cukierni jest nieocenionym narzędziem informatycznym do przeprowadzania analizy produkcji.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem piekarni i cukierni InfoPiek
Oprogramowanie dla piekarni i cukierni

Innowacyjne rozwiązanie

Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu przedsiębiorca z łatwością będzie mógł przeprowadzić prognozę sprzedaży czy sprawować szybki nadzór nad stanami magazynowymi firmy. Produkcja wyrobów może wymagać stosowania półproduktów, dotyczy to zwłaszcza wyrobów cukierniczych.

Omawiane oprogramowanie posiada odrębną kategorię, jaką stanowią półprodukty (to istotne udogodnienie z uwagi na fakt, że stanowią one część składową receptury wyrobów). Ponadto Infopiek Produkcja jako nowoczesne i przyjazne narzędzie stanowiące oprogramowanie dla piekarni i cukierni pozwala na łatwe zarządzanie zamiennikami w recepturach. Pozwala też na prowadzenie arkuszy spisowych wyrobów oraz co najważniejsze – umożliwia kalkulację ceny wyrobów i półproduktów. Od strony czysto technicznej sam system InfoPiek skonstruowany został w oparciu o technologię 32 bitów pod szyldem Microsoft Visual FoxPro.

Ten program dla piekarni i cukierni funkcjonuje doskonale w oparciu o swoją bazę danych. Istnieje jednak możliwość by pracował na jakiejkolwiek innej bazie opierając się na sterowniku ODBC. Baza danych systemu Infopiek Produkcja jest kompatybilna i podejmuje współpracę z Infopiek MSSQL Server 2005, MSDE, Oracle 9, FireBird czy MSSQL Server 2000.

Zrzuty ekranu

Jak wygląda program?

Kliknij w wizualizację, aby powiększyć.

Najważniejsze cechy produktu

 • wyroby (receptury wyrobów, surowce w recepturach)
 • półprodukty
 • zamienniki w recepturach
 • kalkulacja ceny wyrobów (półproduktów)
 • arkusze spisowe wyrobów

Produkcja wyrobów może wymagać stosowania półproduktów. Zwłaszcza dotyczy to wyrobów cukierniczych. W programie wprowadzono kategorię półproduktów, które mogą wchodzić w skład receptury wyrobów.

Najważniejsze cechy produktu

 • wpis produkcji
 • zestawienia
 • porównaj produkcję z RW
 • porównaj produkcję z remanentem
 • rentowność

W punkcie Produkcja wykonuje się czynności produkcyjne, które są rejestrowane. Surowce zużyte są odpisywane ze stanów magazynowych.

 

WPIS PRODUKCJI

Po wybraniu Wpis produkcji ukazuje się lista dotychczas wykonanych produkcji w danym dniu.

Możliwy jest nowy wpis lub edycja istniejącej produkcji

Nowy wpis umożliwia:

 • ręczne wprowadzanie ilości wyrobów do produkcji lub
 • pobranie ilości ze sprzedaży -pod warunkiem istnienia programu InfoPiek Sprzedaż IPS

 

ILOŚCI ZE SPRZEDAŻY

Pobieranie ilości wyrobów z programu Sprzedaż IPS ma następujące opcje do wyboru:

 1. Okres sprzedaży ( od dnia do dnia lub wybrany jeden dzień )
 2. Grupa wyrobów ( wybrana lub wszystkie grupy )
 3. Dostawa ( wybrana dostawa lub wszystkie dostawy)

W trakcie wykonywania produkcji jest możliwa:

 1. Zmiana wydajności/ ilości wyrobu w recepturze
 2. Zmiana receptury w zakresie ilości surowców posiadających opcję zmiennej receptury.

 

PRODUKCJA PRÓBNA

Produkcja próbna jest wykorzystaniem funkcji produkcji tylko dla uzyskania wyliczenia surowców.

Wpis ilości wyrobów jest dowolny ( ręcznie ) lub może być uzyskany ze sprzedaży.
Po wykonaniu wyliczenia surowców w produkcji próbnej – możliwy jest wydruk zestawienia ilości surowców.

Najważniejsze cechy produktu

 • lista surowców
 • zakupy surowców
 • struktura procentowa zakupów
 • kontrola zestawów
 • magazyny surowców
 • remenenty
 • protokoły strat wyrobów
 • zestawienie strat wyrobów gotowych

Możliwe jest prowadzenie wielu magazynów surowcowych. Program umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych: przyjęcia PZ, wydania WZ oraz przesunięcia międzymagazynowego RW. Wykonywane mogą być remanenty stanu magazynowego. Stan magazynu jest naliczany i wykazywany od operacji ostatniego remanentu. Możliwe jest uzyskanie stanu magazynowego dla dowolnej daty wstecz.

 

Stan magazynu surowców jest zależny:

 1. Od zakupu surowców – wprowadzając dokument zakupu tworzy się jednocześnie dokument wewnętrzny PZ kierujący surowiec do magazynu.
 2. Od wykonanej i zatwierdzonej produkcji. Surowce obliczone w punkcie PRODUKCJA są automatycznie zdejmowane ze stanu magazynu. Dotyczy to tylko produkcji zatwierdzonej i jest wówczas tworzony dokument wewnętrzny WZ.
 3. Od wykonanego przesunięcia miedzy magazynowego – tworzy się wówczas dokument wewnętrzny RW.
 4. Od wystawionych ręcznie dokumentów PZ i WZ. Dokumenty takie można wystawić niezależnie od zakupów i produkcji.
 5. Od wykonanych remanentów magazynowych. Remanent określa stan magazynu na dzień wykonania remanentu z dodatkową opcją: remanent jest pierwszą lub ostatnią operacją dnia.

 

REMANENTY

Przy tworzeniu remanentu dla wybranego magazynu ustala się czy remanent jest pierwszą czy też ostatnią operacją dnia. Jeżeli jest pierwszą operacją dnia to wszystkie inne operacje z tego dnia są wliczane do stanu magazynu z datami równymi lub późniejszymi od daty remanentu. Jeżeli jest ostatnią operacją dnia to wszystkie inne operacje z tego dnia są pomijane w stanie magazynu z datami równymi lub późniejszymi od daty remanentu.

Najważniejsze cechy produktu

 • lista magazynów surowców
 • grupy produkcyjne
 • grupy wyrobów
 • grupy surowców
 • grupy receptur
 • kartoteka naważek
 • kartoteka stawek vat
 • jednostki wagi
 • kosztowy plan kont

W Kartotekach pomocniczych zostały zamieszczone tabele i ustawienia które służą do wypełniania wybranych pozycji w podstawowych kartotekach np. Surowce -ustalanie grup, czy Wyroby -jednostki miary.

Wszystkie wyświetlane tu tabele mają możliwość Dodawania, Edycji Usuwania pozycji w tych tabelach. Jeżeli w tym miejscu nie utworzono listy np. grup surowców, to w punkcie Surowce nie będzie możliwości wybrania grup surowców i analogicznie w pozostałych punktach.
Kartoteka ta została podzielona na następujące pozycje:

 

Lista magazynów surowców

Możliwe jest utworzenie wielu magazynów dla surowców. Przy zakupie surowca jak również przy pobieraniu do produkcji jest możliwy wybór magazynu.

 

Grupy produkcyjne

Możliwe jest utworzenie grup które wykonują niezależne czynności produkcyjne. Typowo takimi grupami są ZMIANY ROBOCZE np. zmiana Kowalski, zmiana Malinowski. W takim układzie można wyodrębnić wielkość wykonanej produkcji przez poszczególne zmiany jak również zużycie surowców.
Możliwe jest też inne podejście przy którym podział na zmiany jest nieistotny i istnieje tylko jedna grupa produkcyjna.

 

Grupy wyrobów

Możliwe jest utworzenie grup wyrobów w celu dalszego tworzenia zestawień wg tych grup wyrobów. Analogicznie jak w przypadku odbiorców, przydzielanie wyrobu do grupy wykonujemy w punkcie KARTOTEKI / WYROBY -gdzie pod nazwą wyrobu można go przydzielić do wybranej grupy.

 

Jednostki wagi wyrobów

Lista stosowanych jednostek wagi wyrobów np. szt. , kg , itp. Można wpisać dowolną nazwę. Ważne! jeżeli zaznaczymy „Czy jednostka jest podzielna” to wyrób będzie można wpisać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Np. Jeśli dla jednostki „sztuki” zaznaczymy że jest podzielna to wpisanie półtorej sztuki będzie wyglądać tak: „1,500”. Natomiast jeśli sztuki będą jako nie podzielne to nie wprowadzimy połówki wyrobu.

 

Stawki VAT –

Lista ustawowo stosowanych stawek VAT (istnieje możliwość wprowadzenia innej stawki)

Chcesz wiedzieć więcej?

Wpisz swój adres e-mail, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie Twoje pytania


Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00

info@infopiek.pl +48 22 652 60 10

Viking 2 sp. z o.o.
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa

Biuro:
ul. Okrzei 2/U2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

HOT NEWS
Pracujemy nad nową wersją systemu. Wkrótce więcej szczegółów.