DODAWANIE CENNIKA

 1. Kartoteki>Cenniki>Lista cenników.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni lista cenników 2. [Ins] – Dodaj wpisujemy nazwę cennika
 Infopiek sprzedaż program dla cukierni edycja ennika
 1. [F12] – Zapisz
 2. Popraw możemy zmienić nazwę cennika wcześniej już utworzonego.
 3. X [Del] – Usuń kasuje cennik.
 4. [F9] – Drukuj drukuje cennik.
 

ZMIANA CEN W CENNIKU

 1. Kartoteki>Cenniki>Zmiana cen wyrobów.
 2. Wybieramy z listy cennik (enterem lub dwukrotnym kliknięciem).
Infopiek sprzedaż program dla cukierni lista cenników wybierz z listy
 1. Wybieramy wyrób, klikamy na pozycję z ceną Netto lub Brutto (program sam przelicza wartość Brutto lub Netto, w zależności w której pozycji wbiliśmy cenę).  Do wyszukiwania wyrobów można użyć wyszukiwania kontekstowego (musi być zaznaczona opcja Wyszukiwanie Kontekstowe), lub na dole opcja Szukaj (skrót klawiaturowy Alt + A), można też wyszukiwać po kodach kreskowych – pole Kod (z prawej strony). Infopiek sprzedaż program dla cukierni wyszukiwanie kontekstowe
 • Cenniki można też kopiować ( aby skopiować cennik musi on być pusty, po kliknięciu przycisku Kopiuj cennik program pyta czy wyzerować cennik, operacja jest nieodwracalna) opcja Kopiuj cennik. Wybieramy z jakiego cennika chcemy skopiować ceny.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni kopiuj cennik
 • Cenny można zmienić procentowo – przycisk Zmień proc. (do wyboru dwa warianty nalicznia cen od cenny netto lub brutto), w polu Zmień cenę o %  wpisujemy o ile % chcemy zmienić (np. wartość -5.00 zmniejszy cenę o 5%), można zmienić ceny dla wybranej grupy wyrobów wystarczy wskazać Grupę wyrobów.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni automatyczna zmiana cen

PROMOCJE CZASOWE

 1. Kartoteki>Cenniki>Zmiana cen wyrobów.
 2. Wybieramy z listy cennik (enterem lub dwukrotnym kliknięciem).
Infopiek sprzedaż program dla cukierni lista cenników wybierz z listy
 1. Na dole ekranu przycisk Promocje czasowe.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni wyszukiwanie kontekstowe
 1. [Ins] – Dodaj wpisujemy zakres dat obowiązywania promocji, wybieramy Wyrób z rozwijanej listy, wpisujemy cenę w pole C. Netto lub C. Brutto.
 • Promocja może być dla wybranego kontrahenta, który ma podpięty dany cennik – opcja zaznaczona Promocja dla kontrahenta (z listy wybrany kontrahent)
 • Zaznazczona opcja Promocja z najwyższym priorytetem zastępuje wszystkie ceny indywidulane dla kontrahenta (ustawione w kartotece kontrahenta)
Infopiek sprzedaż program dla cukierni promocja
Przycisk Dodaj grupowo daje możliwość ustawienia promocji czasowej dla wskazanych kontrahentów.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni dodaj grupowo promocja
 1. Dodaj grupowo>Wybierz kontrahentów.
 2. Wybieramy kontrahentów z listy, zaznaczamy obok kontrahentów z listy, dla których ma obowiązywać promocja.
Infopiek sprzedaż program dla cukieni wybierz kontrahentów
 1. Wpisujemy zakres dat i cenę.
 2. [F12] – Zapisz
 

CENY INDYWIDUALNE DLA KONTRAHENTA

 1. Kartoteki>Odbiorcy>Zbiorczy lub Bezpośredni.
 2. Wybieramy odbiorcę z listy [Ent]-Wybierz, ostatnia zakładka  Dane wg. Odbiorcy.
 3. Przycisk  Limit zwrotów blokady sprzedaży cenniki i rabaty indywidualne.
 4. Wyszukujemy wyrób, ustwiamy się w odpowiednim polu C.Brutto lub C.Netto, wpisujemy cenę.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni ustawienia zwrotów
 1. [Esc]-Wyjście.
 2. [F12]-Zapisz.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.