FAKTURY ZBIORCZE

 1. Dokumenty>Faktury zbiorcze>Wystawianie dokumentów zbiorczych.
 2. Ustawiam datę na jaki dzień wystawiamy faktury zbiorcze. Możemy ustawić opcje rozliczaj według okresów rozliczenia (ustawianych w kontrahentach) lub rozliczaj do daty rozliczenia (zbiera dokumenty DD i DZ do wskazanego dnia).

Infopiek sprzedaż program dla piekarni towrzenie dokumentów zbiorczych

 1. [F12]-Dalej.
 2. Wybieramy okresy rozliczeniowe.
 3. [F12]-Dalej.

Infopiek sprzedaż program dla piekarni okresy rozliczeniowe

 1. Wybieramy odbiorców, dla których wystawiamy faktury zbiorcze (domyślnie są zaznaczeni wszyscy odbiorcy), przycisk plus zaznacza wszystkie dokumenty, minus odznacza wszystkie dokumenty, strzałka w dół zaznacza wszystkie dokumenty, od miejsca zaznaczonego kursorem w dół ekranu, strzałka w górę zaznacza wszystkie dokumenty od miejsca zaznaczonego kursorem w górę ekranu. Po zaznaczeniu kursorem i kliknięciu na przycisk Lista DD/DZ dla wskazanego kontrahenta możemy sprawdzić z jakich dokumentów utworzona będzie faktura zbiorcza.
Infopiek sprzedaż program dla pieki lista DD i DZ
 1. [F12]-Utwórz dokumenty zbiorcze.

Infopiek sprzedaż program dla piekarni dokumenty zbiorcze 

 1. [F12]- Zatwierdź faktury.
 2. Faktury możemy drukować pojedynczo lub wszystkie (zaznaczanie faktur do wydruku – SPACJA zaznacza pojedyncze dokumenty lub przyciski  plus, minus, krzyżyk, strzłka w górę, strzałka w dół zaznaczają wiele dokumentów) po naciśnięciu przycisku [F9]-Drukuj. 

 

FAKTURY BEZPOŚREDNIE

 
 1. Dokumenty>Faktury bezpośrednie>Wystawianie FB (modyfikacje, wydruki) lub na ekranie główny przycisk FB
 2. Wybieramy na jaki dzień   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.

Infopiek sprzedaż program dla cukierni kalendarz

 1. [Ins] – Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.

Infopiek sprzedaż program dla cukierni wybieranie kontrahentów

 1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).

Infopiek sprzedaż program dla piekarni wybieranie wyrobów

 1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
 2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

Infopiek sprzedaż program dla cukierni zapisywanie dokumentu

FAKTURY INCYDENTALNE (DO PARAGONU)

 
 1. Dokumenty>Faktury Odbiorcy Incydentalni.
 2. Wybieramy na jaki dzień   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.

Infopiek sprzedaż program dla cukierni kalendarz

 1. [Ins] – Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.

  Infopiek spzredaż program dla piekarni wybierania kontrahenta

  • Możemy też dodać odbiorce przycisk [Ins]-Dodaj,
  • Poprawić odbiorce za pomocą przycisku [F2]-Popraw
  1. Po wybraniu odbiorcy wskazujemy z jakiego sklepu własnego wystawiona jest faktura (program wybiera automatycznie cennik wybranego sklepu), [F12]- Zapisz.

Infopiek sprzedaż program dla piekarni wybieranie ceny

 1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).
 • Istniej też możliwość pobrania paragonu ze sklepu własnego przycisk Wczytaj paragon.

Infopiek sprzedaż program dla piekarni wczytywanie paragonu

 1. Zaznaczamy które paragony wczytujem (ptaszek obok paragonu). Następnie przycisk Dodaj do schowka. Paragony wczytują się do schowka, mogą być z różnych dni.

Infopiek sprzedaż program dla piekarni paragony w schowku

 1. [Ent]-Wybierz wczytuje nam ilości z paragonów do faktury incydentalnej.

 2. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).

 3. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

Infopiek sprzedaż program dla cukierni zapisywanie dokumentu

ZAMÓWIENIE DO FAKTURY BEZPOŚREDNIEJ

 1. Zamówienia>Zamówienia Do faktur
 2. Wybieramy na jaki dzień   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.

Infopiek sprzedaż program dla cukierni kalendarz

 1. [Ins] – Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.

  Infopiek sprzedaż program dla cukierni wybieranie kontrahentów

  1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).

  Infopiek sprzedaż program dla piekarni wybieranie wyrobów

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

  Infopiek sprzedaż program dla cukierni zapisywanie dokumentu

  TWORZENIE FAKTURY Z ZAMÓWIENIA

  1. Faktury bezpośrednie>Faktury z zamówień.
  2. Ustawiamy sie na dniu na który, wysttawiliśmy zamówienie zaznaczamy + wszystkie zamówienia (spacja zaznacza pojedyńcze dokumenty).

  Infopiek sprzedaż program dla piekarni wybieranie zamówienia

  1. [F12]-Zapisz.[/caption]

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.