InfoPiek Sprzedaż – Dowody dostaw, dowody zwrotów

DOWODY DOSTAW (DD)

 1. Dokumenty>Dowody dostaw>Wystawianie DD (modyfikacje, wydruki) lub na ekranie głównym przycisk DD.
 2. Wybieramy na jaki dzień. Strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni kalendarz
 1. Z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.
 
Infopiek sprzedaż program dla cukierni wybieranie kontrahentów
 1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).
Infopiek sprzedaż program dla cukierni wpisywanie ilości
 1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
 2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni zapisywanie dokumentu
W dokumencie mamy możliwość zmiany przydziału Trasy i Kierowcy oraz numeru Dostawy.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni przydzielanie trasy i numeru dostawy
Można też kopiować dokumenty z poprzednich dni – przycisk [F3]-Kopiuj. Wybieramy z jakiego dnia i z jakiej dostawy kopiujemy, klikamy na przycisk z dniem tygodnia. Można też skopiować z wybranego dokumentu klikając na przycisk […] wyświetli się lista dokumentów.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni kopiowanie

DOWODY ZWROTÓW (DZ)

 1. Dokumenty>Dowody zwrotów lub na głównym ekranie przycisk DZ
 2. Wybieramy na jaki dzień,   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.
 Infopiek sprzedaż program dla cukierni kalendarz 
 1. [Ins] – Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni wybieranie kontrahentów
 1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).
Infopiek Sprzedaż program dla cukierni dowód zwrotu ilość
 1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
 2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.
Infopiek sprzedaż program dla cukierni zapisywanie dokumentu  

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.