InfoPiek Produkcja – Wprowadzanie surowców

Aby wprowadzić bazę surowców na listę, należy wejść w zakładkę Magazyn -> Lista surowców. Infopiek produkcja oprogramowanie dla piekarni i cukierni edycja surowców
  1. Czy jest aktywny – odznaczenie tej opcji powoduje przeniesienie surowca do nieaktywnych (w dowolnej chwili można go stamtąd przywrócić)
  2. Surowiec / Opakowanie / Inny – Wybieramy typ artykułu. Jeśli artykuł będzie użyty w recepturach to wybieramy ‘Surowiec‘, Wybór ‘Opakowanie‘ powoduje że artykuł w ten sposób oznaczony może pojawić się w recepturze (np. woreczek do chleba krojonego), będzie schodził dzięki temu ze stanu magazynowego po wykonaniu protokołu produkcji, ale nie będzie uwzględniany w sumie wagowej ciasta (znak minus przed ilością w recepturze). Pozostałe artykuły przechowywane na magazynie oznaczamy jako ‘Inny‘.
  3. Nazwa surowca – maksymalnie 30 znaków *Uwaga – nie rozróżniamy w tym miejscu surowców ze względu na dostawcę, (tę funkcję spełni nam wprowadzanie zakupów do programu) chyba że te surowce trafiają do różnych receptur.
  4. Skrót/Indeks – symbol danego surowca, używany przede wszystkim do komunikacji z zewnętrznymi programami.
  5. J/M – Jednostka miary. Aby dodać więcej jednostek patrz artykuł: Infopiek Sprzedaż -> Wprowadzanie kartotek -> Inne kartoteki -> Jednostki Miary
  6. Grupa surowców – istnieje możliwość dodatkowego pogrupowania surowców według samodzielnie stworzonych grup.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.