21 października 2020
InfoPiek prognoza sprzedaży

Prognoza sprzedaży

Prognozwanie sprzedaży to określenie przewidywanej wysokości sprzedaży produktów, które w swojej ofercie posiada przedsiębiorstwo. Prognoza ta jest zależna od czynników takich jak: plan marketingowy, zmieniające się trendy […]