InfoPiek Sprzedaż – Dodawanie kontrahenta

 1. Kartoteki>Odbiorcy>Zbiorczy (z dowodami dostaw i zwrotów) lub Bezpośredni (bez  dowodów dostaw i zwrotów).
 2. [Ins]-Dodaj – dodajemy nowego odbiorcę, [Ent]-Wybierz edytujemy odbiorcę już wprowadzonego.
 3. Wprowadzamy dane odbiorcy w zakładce FIRMA:

Infopiek sprzedaż program dla piekarni dodawanie kontrahenta

 • Nazwa skrócona – pole widoczne w cały programie nie drukuje się na dokumentach
 • Nazwa pełna 1,2,3, adres(ulica), kod miasto, NIP – drukuj się na dokumentach.
 • Telefon  – numer kontaktowy z odbiorcą

Miejsce dostawy:

 • Nazwa – wpisiujemy miejsce do którego dostarczamy
 • Adres – ulica miejsca dostawy
 • Kod Miasto – miejsca dostawy

Grupa – możliwość wybranie grupy odbiorców (np. Sklepy własne).

Sklep własny – zaznaczamy jeśli odbiorca jest naszym sklepem własnym.

Odbiorca z Unii Europejskiej – zaznaczamy gdy odbiorca jest z Unii Europejskiej

Wydruk faktur w Euro – zaznaczamy gdy odbiorca z Uni Europejskiej ma mieć drukowane faktury w EURO.

 1. CENNIKI I RABATY:
Infopiek sprzedaż program dla piekarni cenniki i rabaty
 • Wybierz Cennik z listy– przypisujemy odbiorcy odpowiedni cennik,
 • Forma Rabatu – możliwość przypisania rabatu stałego lub z tablicy rabatowej,
 • Blokada sprzedaży – TAK blokuje możliwość wystawiania dokumentów gdy mamy przeterminowene płatności, trzy opcje do wyboru (limit zł, limito ilości dok przeterminowanych, lub limit dni po terminie płatności),
 • Forma płatności – wybieramy formę płatności dla odbiorcy(np gotówka, przelew),
 • Termin zapłaty ilość dni – ustawiamy ile dni odbiorca na zapłacenie faktury,
 • Konto bankowe Nasze – ustawiamy konto do wpłat dla odbiorcy, jeśli jest kilka kont bankowych,
 1. DOKUMENTY SPRZEDAŻY:

Infopiek sprzedaż program dla piekarni dokumenty sprzedaży

 • Typ dokumentu – domyślnie faktura VAT, możliwość wyboru faktura wewnętrzna lub dowód przesunięcia.
 • Okres rozliczeń dla dokumentów zbiorczych – wybieramy do jakiego dnia mają być zbierane dowody dostaw i dowody zwrotów.
 • Wpis dokumentów do rejestru sprzedaż – TAK wpisuje do rejestru VAT, NIE wpisuje do rejestru VAT.
 • DZ wlicz do zbiorówki  – TAK wystawia fakturę zbiorczą z dokumentów dostawy pomniejszoną o dokumenty zwrotu (jeśli wystąpią ujemne ilości wystawiany jest auto DZ), jeśli mamy zaznaczony Z ujemnych ilości utwórz FK utworzy fakturę korygującą (bark auto DZ). NIE tworzy fakturę tylko z dowodów dostaw, jeśli mamy zaznaczone Utwórz faktury korygujące z DZ tworzy nam automatycznie korektę z dowodów zwrotu.

.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.