InfoPiek Sprzedaż – Inne kartoteki

KOREKTA VAT

W celu edycji lub dodania kartoteki VAT należy wybrać zakładkę Kartoteki -> Inne kartoteki -> VAT. 

 

Infopiek program dla piekarni korekta VAT

Przycisk [Ins] – Dodaj – dodanie nowej stawki VAT

Przycisk [F2] – Popraw – poprawia istniejącą stawkę VAT

*UWAGA – w przypadku sklepów działających na terminalach POS symbol literowy stawki fiskalnej musi się zgadzać z kartoteką stawek VAT w urządzeniu fiskalnym (drukarce paragonów lub kasie fiskalnej). Zmiana Symbolu lub wartości numerycznej stawki może spowodować zablokowanie towarów do sprzedaży (operacja nieodwracalna) przez urządzeie fiskalne, lub sprzedaż towarów ze stawką inna niż obowiązująca, co grozi sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego

 JEDNOSTKI MIARY

W celu edycji lub dodania jednostek miar należy wybrać zakładkę Kartoteki -> Inne kartoteki -> Jednostki wagi wyrobów.

Infopiek sprzedaż oprogramowanie dla cukierni jednostki wagi wyrobów

Przycisk [Ins] – Dodaj – dodanie nowej jednostki miary

Przycisk [F2] – Popraw – poprawia istniejącą jednostkę miary

Na powyższej grafice widać dwukrotnie wprowadzoną jednostkę ‘Sztuka’. Sztuka pisana wielkimi literami nie jest podzielna więc wyroby mające tą jednostkę można wpisywać na zamówienie, zwrot oraz sprzedawać w sklepie z terminalem POS jedynie w ilościach całkowitych np 1, 3, 7. Sztuka pisana z małej litery jest podzielna czyli jest możliwe wpisanie ilości z ułamkiem w formie dziesiętnej np. 0,25;  1,5;  4,15.

Aby zmienić podzielność jednostki należy wybrać  tą jednostkę, nacisnąć [F2] – Popraw i zaznaczyć opcję ‘Czy jednostka jest podzielna’.

 Infopiek sprzedaż program dla cukierni edycja jednostek miar

Wszystko zatwierdzamy przyciskiem [F12] – Zapisz

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.