Kopie paragonów, raportów dobowych i faktur

Instrukcja wydruku kopi dokumentu z drukarki fiskalnej

  • Aby powtórnie wydrukować kopie dokumentu z drukarki fiskalnej musimy obrócić ekran drukarki w swoją stronę a następnie na klawiaturze drukarki nacisnąć przycisk „OK”.

Infopiek program dla piekarni drukowanie kopii dokumentów

  • Pokazuję się nam menu drukarki.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki

  • Żeby poruszać się po menu używamy strzałek na klawiaturze do potwierdzanie operacji naciskamy przycisk „OK” a do powrotu przycisk „C”. Wybieramy teraz „Kopia elektroniczna”. Po wybraniu tej opcji przechodzimy do kolejnego okna.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki krok 2

  • Tutaj wybieramy opcję „Kopie wydruków” następnie przechodzimy do kolejnego okna.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki krok 3

  • Pokazuję nam się okno z „Datą początkową” wybieramy tutaj datę taką jaka nas interesuję czyli ten dzień z którego potrzebujemy wydrukować dany dokument. Przechodzimy do kolejnego okna.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki krok 4

  • Pokazuję się okno „Data końcowa” tutaj wybieramy datę końcowa czyli taka z ilu dni chcemy wydrukować dokumenty. Przechodzimy do kolejnego okna.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki krok 5

  • W tym oknie wybieramy rodzaj dokumentu jaki nas interesuję do powtórnego wydrukowania mamy do wyboru: paragon, fakturę, wydruki niefiskalne, raport dobowy, paragony anulowane, wszystkie. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu jaki nas interesuję przechodzimy do kolejnego okna.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki krok 7

  • Wybieramy teraz numer początkowy może być numer 1. Następnie pojawi się kolejne okno.

Infopiek program dla piekarni menu drukarki krok 7

  • Wybieram numer końcowy może być taki jak na rysunku. Naciskamy przycisk „OK” i potwierdzamy po tym powinny się wydrukować takie dokumenty jakie wybraliśmy we wcześniejszej opcji rodzaju dokumentu.

 

 

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.